AIRBEAT- ONE 2023

Podczas minionego weekendu na Airbeat One Festival działo się tak dużo, że musimy podzielić relacje na kilka postów.

W tym roku organizator (Music Eggert)powierzył nam dwie z pięciu scen festiwalowych.

Opisana poniżej scena to Terminal. Muzyka, która dominowała w namiocie to styl 4×4 reprezentowany przez DJ z Niemiec.

👥Ekipa Fotis Sound w składzie:

Maciej Danielewski (sound designe, FOH)

Maciej Szwed (MON/TECH)

Patryk Komaniecki (TECH),

dołożyła wszelkich starań, żeby wszyscy festiwalowicze mogli cieszyć się równym, głębokim i szczegółowym brzmieniem w każdym miejscu namiotu.

By uzyskać równe pokrycie, użyliśmy systemu w konfiguracji:

Main hang

L-Acoustics

• 9 K2 (per side)

• 30 SB28

Delay 1• 4 K2 (per side)

Delay 2• 4 K2 (per side)

Delay 3• 4 K2 (per side)

Delay 4• 4 K2 (per side)

Frontfill:

• 10x X12 (on sub stacks)

Outfill:

• 3x ARCS II (per side)

Frontowy mikser: DiGiCo SD12

Światło i diodę dostarczyła zaprzyjaźniona firma TSE Grupa; VIVA-SYSTEM pirotechnikę; Arad konstrukcje sceniczną. Dziękujemy za współpracę menadżerom sceny i wszystkim pracującym na Terminalu.

Pozostała część ekipy w składzie osobowym: Jacek Buli Kaczmarek (FOH), Tomek Starosta (FOH), Jan Stecki, Błażej Suchy Suchocki, Przemysław Piętak „Rigger” walczyła na scenie . Podobnie jak w zeszłym roku wytoczyliśmy ciężki oręż w konfiguracji:🔊

L-Acoustics

14x K1 (per side)

4x K2 (4 down per side)

32x KS28:

3x K2 (sidefill)

6x Kara (frontfill)

Pomimo surowego i ostrego brzmienia, charakteryzującego ten styl muzyczny, nasza ekipa z powodzeniem dostarczyła precyzyjny dźwięk dla tłumów bawiących się na Eagle Stage.

Pozdrawiamy: Firmę Music Eggertchłopaków z TSE Grupa, Arad i VIVA-SYSTEM. Oraz menadżera produkcji i sceny Basa i Ninę .

Zdjęcia: Tomek Suchy, Rigger, Jasiu📸

🇬🇧

The remaining part of the team included: Jacek „Buli” Kaczmarek (FOH), Tomek Starosta (FOH), Jan Stecki, Błażej „Suchy” Suchocki, and Przemysław Piętak, battled it out on the Hardstyle stage. Just like last year, we rolled out heavy artillery in the following configuration:14x K1 (per side)

4x K2 (4 down per side)

32x KS28:

3x K2 (sidefill)

6x Kara (frontfill)

🇬🇧🇬🇧

There was so much going on at Airbeat-one last weekend that we had to break it down into several posts.

This year, the organizer entrusted us with two of the five festival stages.

The scene described below is the Terminal. The music that dominated the tent was the 4×4 style represented by a DJ from Germany.

Our Crew made every effort to ensure that all festival attenders could enjoy an even, deep and detailed sound in every place of the tent.

The light was provided by a friendly company TSE, piro by Viva-Systems, Stage by Arad. We would like to thank the stage managers, Music Eggert and everyone involved for their cooperation.

Despite the raw and aggressive sound that characterizes this music style, our team successfully delivered precise sound for the crowds partying at the Eagle Stage.

Greetings to: Music Eggert company, TSE boys, Arad, and Viva systems. And to production and stage manager Bas and Nina.”

Share:
Projekt i wykonanie: Agmar dla FOTIS SOUND © 2019-2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone